Cenník

Kľúčová služba BM Professional s.r.o. - NON-STOP služba


8.00 - 20.00 hod. 20.00 - 08.00 hod.
Popis práce cena vrátane DPH cena vrátane DPHZabuchnuté dvere

otvorenie zabuchnutých dverí 30,- € až 35,- € 35,- € až 39,- €
otvorenie zabuchnutých plastových dverí 40,- € až 45,- € 45,- € až 49,- €
otvorenie zabuchnutých oceľových dverí 32,- € až 39,- € 35,- € až 43,- €
otvorenie zabuchnutých dverí otvárajúcich sa k sebe
35,- € 40,- €
otvorenie dverí s panikovým mechanizmom 37,- € 45,- €
otvorenie dverí s vaším kľúčom - kľúč z druhej strany 35,- € až 45,- € 45,- € až 49,- €
otvorenie atypických dverí dohodou dohodouZamknuté dvere

dvere s jedným zámkom - kovanie bez prekrytia 45,- € 55,- €
dvere s jedným zámkom - kovanie s prekrytím 60,- € 65,- €
prídavný cylindrický zámok - bez prekrytia 45,- € 55,- €
prídavný cylindrický zámok - s prekrytím 60,- € 65,- €
prídavný guľatý zámok - bez prekrytia 45,- € 55,- €
dvere s dózickým kľúčom 30,- € až 35,- € 35,- € až 39,- €
otvorenie dverí s vaším kľúčom - kľúč z druhej strany 40,- € až 45,- € 45,- € až 55,- €
otvorenie zamknutých a zaseknutých dverí
50,- € až 70,- € 60,- € až 80,- €Ostatné typy otvorení

otvorenie dverí - prasknutá strelka zadlabávacieho zámku 35,- až 45,- € 39,- € až 49,- €
vytiahnutie zalomeného kľúča alebo nečistoty zo zámku 30,- € 35,- € až 40,- €
odstránenie (otvorenie) visiaceho zámku - podľa typu 30,- až 35,- € 35,- až 40,- €
otvorenie poštovej schránky 25,- € 35,- €
nešpecifikované otvorenie - hodinová sadzba 20,- € 25,- €Montáže

montáž vložky dodanej našou kľúčovou službou 10,- € 10,- €
montáž vložky s ozubeným kolieskom 15,- € 15,- €
montáž vložky dodanej zákazníkom 13,- € 15,- €
montáž zadlabávacieho zámku 17,- € 17,- €
montáž kovania štandard 20,- € 20,- €
montáž bezpečnostného kovania 25,- € 25,- €
montáž kukátka 20,- € 20,- €
iba samotná montáž na objednávku + dopravné náklady 35 cent / km 35 cent / km
dopravné náklady Bratislava paušál 15,- € 15,- €Automobily

nižšia trieda vozidiel , alebo do roku výroby 1999 50,- € 60,- €
stredná trieda vozidiel , alebo od roku výroby 2000 60,- € 75,- €
vyššia trieda vozidiel 79,- € 85,- €
nákladné vozidlá a kamióny 70,- € 80,- €nešpecifikovaná práca za každú hodinu 20,- € 25,- €

Uvedené ceny sú vrátane výjazdu zámočníka k zákazníkovi v Bratislave.

Výjazd zámočníka k zákaznikovi mimo Bratislavu - dohodou podľa vzdialenosti.

Cenník nadobúda platnosť k 1.4.2015.