Bezpečnostné triedy vložiek

Bezpečnostné triedy vložiek

Článok je zjednodušenou formou vysvetlenia bezpečnostných tried cylindrických vložiek bez popisu povinných skúšobných metód, predpísaného času odolávania voči vlámaniu s použitím rôzneho náradia.

Na Slovensku sa používajú na označenie bezpečnostnej triedy cylindrických vložiek štyri úrovne. Bezpečnostné triedy  mechanických zábranných prostriedkov vychádzajú z normy STN EN 1627 a musia spĺňať požiadavky klasifikácie komponentov uzamykacieho systému a jeho súčastí.

Bezpečnostná trieda 1 - minimálna ochrana
Sú to tzv. stavebné vložky a používajú sa na dočasné uzamknutie stavebného otvoru (dverí). Bezpečnosť týchto vložiek je veľmi nízka a vložky majú aj obmedzenú životnosť na počet odomykacích / zamykacích cyklov. Kľúče pri stavebných vložkách sú voľne kopírovateľné.

Bezpečnostná trieda 2 - základná ochrana
Cylindrické vložky so základnou ochranou sú určené na uzamykanie vstupných dverí pivničných kobiek, technických priestorov, vstupných brán a priestorov, kde nie je nutné chrániť majetok vo vyššej hodnote. Cylindrické vložky so základnou ochranou nie sú určené na zabezpečovanie vstupných dverí do bytu! K vložkám v bezpečnostnej triede 2 sa vo väčšine prípadov dodávajú tri kľúče a tie sú voľne kopírovateľné. Cenová hladina týchto vložiek sa pohybuje na úrovni 10 až 20,- €.

Bezpečnostná trieda 3 - stredná ochrana
Pri tejto triede vložiek už môžeme hovoriť o bezpečnostných vložkách. V dnešnej dobe sú cylindrické vložky v triede 3 považované za vysoký štandard a sú určené na uzamykanie vstupných dverí do bytu, rodinného domu a pod. Pre úspešné poistenie bytu poisťovne vyžadujú minimálny stupeň zabezpečenia 3. Certifikované bezpečnostné vložky v triede 3 sú testované na deštruktívne a nedeštruktívne spôsoby otvorenia a po absolvovaní skúšky získavajú certifikát s označením bezpečnostnej triedy. K vložkám v tejto triede sa dodáva 3 až 5 kľúčov a bezpečnostná karta. Kópia kľúča je možná iba s bezpečnostnou kartou. Certifikovaná bezpečnostná vložka do dverí v triede 3 začína s cenou od 40,- € podľa typu vložky a výrobcu.

Bezpečnostná trieda 4 - vysoká ochrana
Je to najvyššia trieda bezpečnostných vložiek s veľmi vysokou ochranou. Vložky v tejto triede sa používajú na zabezpečovanie vstupných dverí do priestorov, v ktorých je nutné chrániť majetok vo vysokej finančnej hodnote, duševnej hodnote, alebo ak chcete mať pocit vysokého bezpečia. Použitie cylindrickej vložky v triede 4 je efektívne, ak ostatné komponenty dverí majú ochranný a bezpečnostný charakter. Nainštalovať vysoko bezpečnostnú vložku do jednoduchého a starého typu dverí bez bezpečnostného kovania je neefektívne. K vložkám v bezpečnostnej triede 4 sa dodáva 3 až 5 kľúčov a bezpečnostná karta. Kópia kľúčov je možná iba s bezpečnostnou kartou a to iba vo vybraných kľúčových službách. Vložky v najvyššej bezpečnostnej triede stoja od 80,- € podľa typu vložky a výrobcu vložky.

bezpecnostne-triedy-vloziek 

Našim zákazníkom inštalujeme výlučne certifikované bezpečnostné vložky do dverí, ktoré majú certifikát Národného bezpečnostného úradu, alebo autorizovanej osoby NBÚ na vykonávanie skúšky a certifikácie mechanických zábranných prostriedkov.

Nech sa páči, pozrite si informatívne video na tému bezpečnostné triedy zámkov:

 


Späť na Články