Cenník

Kľúčová služba Bratislava

Orientačný cenník na získanie prehľadu o cenách za jednotlivé zámočnícke úkony.
V cenníku sa dozviete aká je cena za otváranie dverí v meste Bratislava. Každý typ dverí má inú technickú a časovú náročnosť otvorenia a preto je aj rozdielna cena.

Cena za výmenu zámku je štruktúrovaná podľa typu dverí a cenník odzrkadľuje najčastejšie dopytované a inštalované zámky.

V prípade, že potrebujete otvoriť auto a neviete aká je cena za otvorenie auta zámočníkom, takisto je v cenníku rýchly prístup k cenovej informácii. Cena nie je jednotná, ale rozdelená do troch kategórií podľa roku výroby a náročnosti otvorenia zámku a dverí na aute.

Informatívny cenník Pondelok - Piatok 8,00 - 18,00 hod.

  • Zabuchnuté dvere
  • Výmena zámku
  • Otvorenie auta
  • Ostatné práce

Zabuchnuté dvere - byt, rodinný dom, nebytový priestor

(cena vrátane dopravných nákladov)
otvorenie zabuchnutých bytových dverí 45,- €
otvorenie zabuchnutých plastových / hliníkových dverí
rodinný dom, obchodná prevádzka, vstup do budovy
50,- €
nebytový priestor - kancelária, sklad a pod. 45 - 50,- € podľa typu dverí
otvorenie dverí s elektromechanickým zámkom 50 -60,- € podľa typu zámku
nečakaná komplikácia + 1/2 hodina začatej práce 12,50 €

Ostatné typy otvorenia dverí

(cena vrátane dopravných nákladov)
otvorenie dverí - vyskočený jazýček do zárubne 50 - 55,- € podľa typu dverí
otvorenie zabuchnutých a zablokovaných dverí 50 - 60,- € podľa rozsahu poruchy
otvorenie zamknutých a zablokovaných dverí 60 - 80,- € podľa rozsahu poruchy
otvorenie zamknutého prídavného guľatého zámku s poruchou  60,- €
otvorenie zamknutých dverí na dózický kľúč
45,-€

Výmena zámku

(cena vrátane dopravných nákladov, cylindrickej vložky a jej montáže)

Klasické bytové dvere pri použití cylindrickej vložky v bezp. triede 3

FAB 200 RSDGNm / 5 kľúčov / identifikačná karta / 60,- €
Gege E-AP2000 / 5 kľúčov / bezpečnostná karta / 80,- €
Mul-T-Lock Integrator / 5 kľúčov / bezpečnostná karta / 95,- €

Starší typ bezpečnostných bytových dverí s vekom dverí 15 - 25 rokov

FAB 200 RSDGNm / 5 kľúčov / identifikačná karta / 60,- €
Gege E-AP2000 / 5 kľúčov / bezpečnostná karta / 80,- €
Mul-T-Lock Integrator / 5 kľúčov / bezpečnostná karta / 95,- €

Bezpečnostné bytové dvere pri použití cylindrickej vložky v bezp. triede 3

Gege E-AP2000 / 5 kľúčov / bezpečnostná karta / 80 - 90,- €
Mul-T-Lock Integrator / 5 kľúčov / bezpečnostná karta / 95 - 105,- €

Bezpečnostné dvere - cylindrická vložka s ozubeným kolieskom

Mul-T-Lock Integrator / 5 kľúčov / bezpečnostná karta / 120,- €

Rodinný dom - plastové / hliníkové / drevené euro dvere

cena je iba orientačná, pretože tieto typy dverí majú rôznu hrúbku a v kalkulácii
sú bezpečnostné vložky s dĺžkou 95 mm , bezpečnostná trieda 3
Gege E-AP2000 / 5 kľúčov / bezpečnostná karta / 110,- €
Mul-T-Lock Integrator / 5 kľúčov / bezpečnostná karta / 130,- €

Príplatkové úpravy k bezpečnostným vložkám

Gege - úprava na obojstrannú vložku 20,- €
Gege - úprava vložky na vložku s gombíkom 20,- €
Mul-T-Lock - úprava na obojstrannú vložku 25,- €
Mul-T-Lock - úprava vložky na vložku s olivou 35 – 40,- €

Pivničná kobka na cylindrickú vložku

základná vložka FAB 100 / 3 kľúče / kľúče voľne kopírovateľné/ 55,- €
Výmena vložky pri zamknutých dverách na pivničnej kobke
(príjazd, otvorenie zamknutých dverí, vložka FAB 100, montáž vložky)
75,- €

Výmena zámku na poštovej schránke

príjazd, otvorenie zámku, nový zámok, inštalácia zámku 45 – 48,- €

Otvorenie auta - zabuchnuté kľúče v aute

vozidlá do roku výroby 2004 60,- €
vozidlá strednej triedy, alebo v rokoch výroby 2005 - 2014 70,- €
vozidlá v prémiovej triede, alebo po roku výroby 2015 95,- €
nečakaná komplikácia + 1/2 hodina začatej práce 12,50 €

Ostatné práce a doprava

príjazd na nešpecifikovanú prácu 15,- €
začatá hodina montážnych / servisných prác 30,- €
výjazd mimo BA 0,55 € / km
zrušenie zákazky po príjazde - 50% z dohodnutej ceny zákazky
Zámočnícky výjazd na drobnú opravu dverí bez použitia materiálu
* cena je vrátane dopravných nákladov v Bratislave
napr. : dvere sa ťažko zatvárajú, otvárajú alebo nedajú sa zamknúť    
45,- €