Podmienky na núdzové otvorenie dverí

Podmienky na núdzové otvorenie dverí

Kľúčová služba BM Professional s.r.o. dodržuje pravidlá a podmienky na núdzové otvorenie dverí v Bratislave.

Zabuchnuté dvere otvoríme iba:

- majiteľovi bytu s trvalým bydliskom uvedeným v občianskom preukaze
     - ak ste majiteľom predmetného bytu a nemáte v byte trvalé bydlisko zapísané v občianskom preukaze, požadujeme doložiť k nahliadnutiu list vlastníctva, ktorý nesmie byť starší ako 24 hodín voči dňu otvorenia dverí. Rýchly prístup k listu vlastníctva je na stránke: https://www.katasterportal.sk/
Ďalší jednoduchý prístup je aj na stránke :
https://cica.vugk.sk a kliknite na vlastník správca

- rodičovský byt a osoba požadujúca otvorenie dverí (syn, dcéra) musí mať v občianskom preukaze zapísané trvalé bydlisko na danej adrese

- nájomníkovi bytu v prenajatom byte s platne uzatvorenou nájomnou zmluvou v písomnej forme
- osoba požadujúca núdzové otvorenie dverí prenajatého bytu, musí byť nájomníkom uvedeným v nájomnej zmluve a osobne prítomná

- nájomníkovi nebytového priestoru na základe nájomnej zmluvy s majiteľom predmetného priestoru, alebo nehnuteľnosti

Otvorenie zabuchnutých dverí bez právneho vzťahu k bytu, alebo inej nehnuteľnosti nie je možné.Späť na Články