Správna dĺžka montážnej skrutky

Správna dĺžka montážnej skrutky

Každý dobrý a zaužívaný výrobca cylindrických vložiek prikladá v balení k vložke aj montážnu skrutku na upevnenie vložky.
Dôležité informácie o použití skrutky so správnym rozmerom budú uvedené v tomto článku, pretože použitie nevhodne dlhej skrutky Vás môže dostať do neželanej situácie a v najhoršom prípade príde k zablokovaniu dverí. Vo veľa prípadoch neodborná a svojpomocná montáž vložky pomocou priloženej skrutky končí privolaním zámočníka a deštruktívnym odstránením vložky. Nutné deštruktívne odstránenie cylindrickej vložky Vám zbytočne spôsobí okamžitú škodu na novej a drahej bezpečnostnej vložke, ktorú ste si chceli svojpomocne nainštalovať.

Nikde nie je napísané, že priložená skrutka v balení je vhodná aj do vašich dverí!

Výrobca vložiek FAB pribaľuje do krabičky dve skrutky s dĺžkou 55 a 60 mm. V poslednej dobe vkladajú do balenia skrutky s dĺžkou 50 a 60 mm.
Výrobca Mul-T-Lock vkladá do krabičky k vložke skrutku s dĺžkou 65 -70 mm.
Výrobca vložiek KABA a GEGE prikladá v balení skrutku s dĺžkou 70 mm, ktorá sa dá pomocou pílky skrátiť.

montazne-skrutky

Pre správne určenie dĺžky montážnej skrutky do vašich dverí je potrebné poznať osovú vzdialenosť zadlabávacieho zámku (fotografia č.1)
Vo dverách je nainštalovaný zadlabávací zámok, v ktorom je malý jazýček ovládaný stlačením kľučky a zo zadlabávacieho zámku sa vysúva uzamykacia závora pri zamykaní kľúčom.
Osová vzdialenosť sa meria od začiatku čela zadlabávacieho zámku po stred otvoru na cylindrickú vložku.
Nepotrebujete byť zámočníkom a osovú vzdialenosť si jednoducho zmeriate pomocou obyčajného pravítka, alebo zvinovacieho metra, bez potreby demontáže akéhokoľvek dielu z dverí.
Osová vzdialenosť má pri bežne inštalovaných dverách vzostupný rozmer o 5 mm.
Pri meraní bude nameraná hodnota končiť vždy číslom 0, alebo 5 (40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm ...).

osova-vzdialenost
fotografia č.1

Klasické bytové dvere používajú najčastejšie zadlabávacie zámky s osovou vzdialenosťou 45 a 50 mm.
Bezpečnostné dvere určené na zabezpečovanie bytov, podľa typu výrobcu dverí, majú osovú vzdialenosť 50 až 65 mm.
Plastové a hliníkové dvere na rodinných domoch začínajú s osovou vzdialenosťou od 30 mm až po 45 mm.
Euro drevené dvere majú najčastejšie nainštalované zadlabávacie zámky s osovou vzdialenosťou 55 mm.
Na mieru vyrobené dvere môžu používať rôzne zadlabávacie zámky s osovými vzdialenosťami 30 až 65 mm.

Po nameraní osovej vzdialenosti pripočítajte plus 5 mm a to je správny rozmer montážnej skrutky do Vašich dverí (fotografia č.2).
Ak ste namerali osovú vzdialenosť 45 mm, tak použite skrutku s celkovou dĺžkou 50 mm.
V prípade, že nemáte takú skrutku, alebo sa Vám ju nepodarilo zakúpiť, tak minimálna dĺžka skrutky na montáž cylindrickej vložky je nameraná osová vzdialenosť.
Na upevnenie vložky sa používa skrutka s metrickým závitom 5 mm a zapustenou hlavou na krížový skrutkovač.

osova-vzdialenost-spravna-skrutka
fotografia č.2

Je zbytočné používať dlhšiu skrutku a hlavne pre neznalosť problematiky zadlabávacich zámkov veľmi rizikové.
Podľa typu dverí, je vo dverách vydlabaná diera pre vloženie zadlabávacieho zámku a zámok má rôznu montážnu hĺbku. Montážnou hĺbkou sa rozumie rozmer od začiatku čela zámku po koniec zámku. Bez rozobratia dverí a demontáže zadlabávacieho zámku je tento rozmer z vonkajšej strany nezmerateľný. (fotografia č.3)
Bytové dvere používajú najčastejšie montážnu hĺbku 60 mm a 80 mm.
Presklené hliníkové dvere, alebo dvere s úzkym rámom (ploty, brány) používajú plytké zámky s montážnou hĺbkou už od 40 mm.

osova-vzdialenost-original-skrutka
fotografia č.3

Veľmi dlhá a nevhodná skrutka, ktorá bola pribalená k vložke Vám spôsobí nižšie uvedené ťažkosti :
pri snahe o zaskrutkovanie 70 mm skrutky do zadlabávacieho zámku, ktorý má montážnu hĺbku iba 60 mm, (fotografia č.4 )
sa skrutka oprie o telo zámku a koniec závitu na skrutke sa roztlačí a zdeformuje. Nezriedka sa ľudia pokúšajú skrutku ešte viac dotiahnuť pomocou elektrického skrutkovača, pretože skrutka trčí zo zámku 1,5 cm a ďalej sa už nedá zaskrutkovať. Zdeformovaný a roztlačený koniec závitovej časti na skrutke už neumožní spätnú demontáž skrutky cez montážny otvor vo vložke. Nevhodný nástavec (krížový bit) do elektrického náradia navyše spôsobí strhnutie a zničenie kríža v hlavičke skrutky.
Dvere otvorené ..... skrutka trčí .... nedá sa demontovať a už ani dvere sa pre trčiacu skrutku nadajú zavrieť.

osova-vzdialenost-nespravna-dlzka-skrutky

Ďalším nečakaným problémom je, keď sa neprimerane dlhú skrutku  pokúšame zaskrutkovať hrubšou silou.
Skrutka, keď príde na koniec zámku, oprie sa o telo zadlabávacieho zámku a čiastočne sa zdeformuje prehnutím do tvaru písmena C. Zdeformovanú a zohnutú skrutku už nie je možné demontovať cez montážny otvor v strede cylindrickej vložky. Demontáž vložky z dverí so zohnutou skrutkou už nie je možná. Vložku treba z dverí odborne odstrániť, čím príde k jej znehodnoteniu.

Dbajte na správny rozmer skrutky a montáž novej vložky bude úspešná.
Späť na Články