Vložka s ozubeným kolieskom

Vložka s ozubeným kolieskom

Určité typy bezpečnostných dverí majú rozvorový uzamykací systém, ktorý ovláda vložka s ozubeným kolieskom. Ozubené koliesko ovláda súčasné vysúvanie bezpečnostných tyčí smerom do zárubne.

Štandardne predávaná vložka je osadená klasickým palcom a vo väčšine prípadov je uzamykanie dverí na dva západy, ktoré je sprevádzané počuteľným cvaknutím pri vysúvaní uzamykacej závory na prvý a druhý západ.
Uzamykanie dverí, v ktorých je vložka s ozubeným kolieskom prebieha iba jedným plynulým otočením kľúča o 360° a po dotočení kľúča do uzamykacej polohy je počuť iba jedno cvaknutie. Cvaknutím sa zablokovali vysunuté bezpečnostné tyče a tie sú zabezpečené proti spätnému zatlačeniu do dverí.

cylindricka-vlozka-s-ozubenym-kolieskom

Ozubené koliesko je príplatkový diel, ktorý nie je štandardne dodávaný s vložkou. Na Slovensku sa predávajú cylindrické vložky s rôznym počtom zubov na koliesku. Najčastejšie sú inštalované vložky s počtom zubov : 10,12, 13 a 18. Môžete sa stretnúť aj s iným počtom zubov na koliesku, ale tieto typy koliesok sú málo frekventované.

10-zubove-koliesko

10 zubové koliesko používajú bezpečnostné dvere, v ktorých je nainštalovaný rozvorový mechanizmus MUL-T-LOCK. Z lišty rozvorového zadlabávacieho zámku sa vysúva trojčapová uzamykacia závora a nad jazýčkom ovládaným kľučkou je vyrazené logo firmy MUL-T-LOCK.
12 zubové koliesko je špecifické pre priečne rozťahovacie celoplošné závory FAB. Do priečnych závor sa inštaluje vložka s atypickým rozmerom 29x70 mm, ktorá sa bežne do vstupných dverí nepoužíva.
13 zubové koliesko používali určité staršie bezpečnostné dvere. Na prelome milénia sa ako prvé bezpečnostné dvere s touto vložkou začali inštalovať dvere so systémom LOCKSYS a aj s cylindrickou vložkou LOCKSYS. V dnešnej dobe sa vložky LOCKSYS s 13 zubovým kolieskom už nepredávajú a neinštalujú.
18 zubové koliesko používajú Talianske rozťahovacie celoplošné závory.

koliesko-s-ozubením

V prípade, že si chcete svojpomocne vymeniť vložku s ozubeným kolieskom, mám pre Vás niekoľko dobrých rád z mojej zámočnícke praxe.
Do dverí s rozvorovým zadlabávacím zámkom MUL-T-LOCK si nainštalujte bezpečnostnú cylindrickú vložku takisto od výrobcu MUL-T-LOCK, pretože nie je ozubené koliesko, ako koliesko...
Každý výrobca cylindrických vložiek má v ponuke vložky s ozubenými kolieskami, len nie od každého výrobcu je vložka s ozubeným kolieskom kompatibilná s rozvorovým systémom MUL-T-LOCK. Aj keď si kúpite vložku s požadovaným počtom zubov, tak koliesko od iného výrobcu vložky môže mať inú šírku kolieska, iný tvar zubov, alebo malú vôľu v koliesku. Vôľou je myslené voľné pootočenie kolieska do ľavej a pravej strany o približne 5 mm. Pri inštalácii vložky koliesko musí mať malú vôľu, aby ste ho vedeli jemne natočiť do tej správnej polohy a vložku zasunúť do zadlabávacieho zámku.

vymena-vlozky-s-ozubenym-kolieskom

Dobrá a posledná rada na záver článku.
Pri demontáži a montáži štandardnej cylindrickej vložky s klasickým palcom je potrebné zasunúť kľúč do vložky a pootočiť ho asi o 30°, aby palec vložky lícoval s telesom vložky. Tento montážny postup neplatí pri vložkách s ozubenými kolieskami.
Vložka s ozubeným kolieskom sa do dverí inštaluje bez vloženého a pootočeného kľúča! To isté platí aj pri demontáži vložky. V prípade, že by ste do zadlabávacieho rozvorového zámku vložili vložku s ozubeným kolieskom a s vloženým a pootočeným kľúčom, tak po spätnom natočení kľúča do základnej polohy, bude malý jazýček čiastočne zatiahnutý, alebo trojčapová uzamykacia závora čiastočne vysunutá. Správnym montážnym postupom sa vyhnete neželaným komplikáciám.

Nech sa páči, pozrite si informatívne video k téme vložka s ozubeným kolieskomSpäť na Články