Otváranie dverí

Profesionálne otváranie dverí všetkých typov bez poškodenia zámku a kovania na dverách. Službu otváranie dverí prevádzame v meste Bratislava a okolie do 15 km.

 Kľúčová služba BM Professional s.r.o. počas svojej existencie realizovala stovky úspešných prípadov otvárania dverí. Čo dvere, to iný prípad. Ku každému prípadu otvárania dverí volíme individuálny pracovný postup.
Naša kľúčová služba disponuje najlepším profi náradím na otváranie dverí.Na základe našich skúseností vieme bez väčších obtiaží otvoriť aj rôzne dvere, ktoré sa na Slovensku bežne nepredávajú.Každé atypické dvere sú pre nás veľkou výzvou a dôvodom pre zachovanie dobrého mena BM Professional s.r.o. – kľúčová služba.